top of page

Yeni Normalde "İş gören" olmak

Kurumsal hayat ,bürolar ,işyerleri ve gücü görselleştirdiğimiz büyük odalar ve emir altında çalışan elemanların yarattığı hiyerarşik düzen hayatımızdan giderken ,yerine

dikey hiyerarşinin olmadığı ve neredeyse ast yada üst kavramı gibi kavramın kalmadığı yeni bir dönem başladı.

Bu dönemin başlaması liderlerin kendilerine farklı bir bakış açısı seçmelerini zorunlu kılarken ,çalışanlar içinde yeni normların oluşmasına sebep olacaktır.
Liderlerle ilgili "Yeni normalde liderlik" adlı yazımda belirttiğim için bu konuya burada değinmeyeceğim.

Bugünkü yazım, proje bazlı çalışmanın getirdiği ekip dinamiği ve çalışanların belkide

home ofis çalışarak , birkaç farklı firmada aynı anda faaliyet göstermesinin yarattığı

yeni dinamikler.

Yeni dinamiği korana virüs'ün uzaktan çalışmayı tetikleyen keskin yol ayrımı başlattı.

Herkesi zorunlu olarak dijitalleşmeye zorladı ve zorluyor.Akabinde tüm dünya olarak fark ettik ki daha az saat çalışarak, mevcut işimizi uzaktan yapmak birçok sektörde mümkünmüş.Bu farkındalık hem çalışanları hemde işverenleri yeni bir yol ayrımına getirdi. İşverenler , mevcut elemanının yaklaşık yarısı ile işlerin yapılabileceğini ve istihdam için çok büyük binaların gereksiz olduğunun farkına varmış oldular.

Bu farkındalık özellikle 2021 yılında daha çok hissedeceğimiz , çalışan sayısının azaltılmasını ve işyeri olarak kiralanan binalarında atıl hale gelmesini sağlayacaktır.


Uzaktan eğitim yaygınlaştığında ki bu başladı, okullarda ders veren öğretmen sayısında

azaltım olacaktır, tabiki çalışan idari personel sayısı ve derslik sayısı da buna dahildir.

Dijitalleşme ile birlikte bankalar, sigorta şirketleri ve diğer firmalarda çalışan sayısında

dikkat çekici azalamalar olacaktır. Söz konusu durum kesinlikle imalat firmaları için de geçerlidir.

Yüz yüze yapılan pazarlamanın dijital pazarlamaya dönmesi de bu sektörü daha

çok yaratıcı ve daha fazla dijitale taşır ki, özellikle pazarlama sektöründe de iş kaybı yada farklı bir evrilme yaşanacaktır.

Şimdi ana konumuza dönersek, iş kaybeden kişilerin ihtiyaçları olan geliri sağlayabilmek için farklı projelerde yada işlerde zaman programı yaparak aynı anda çalışmaları gerekebilecektir.Çünkü ancak bu şekliyle mevcut kazançlarını elde etmek şansları olacaktır.

İşin aslı bu yeni dinamikler yazılım sektöründe çalışan kişiler için neredeyse 15 yıla yakın devam etmekteydi ve sektör bu tecrübeye alışıktı.Yeni normal ise , diğer sektörlerde çalışanları da benzer konuma getirdi, daha doğrusu getirmeye çok az kaldı.

İşler ,iş ortaklığı ve proje çalışmaları şekline dönecektir.Ekipler birbirine tam bağlı ve bağımlı olmadan ,iş bazında birlikte çalışacak ve proje bittiğinde bağ sona erecektir.


Bu çalışma şekli ,çalışan herkesin her daim yeni proje yada iş arayışında olmasını da getireceğinden kişilerin bilgi ve deneyimlerinin artması oldukça önemlidir.

Çalıştığı proje yada işte verilen işi yapan kişiden çok, işi sahiplenen ,bilgisi ile o işi başından sonuna yardıma ihtiyaç olmadan götürebilen bir iş gören durumuna gelmesi

önem arzetmektedir.

Farkındaysanız çalışan ibaresi yerine "iş gören" ibaresini kullandım.Bu kelime ile konusuna tam vakıf demek istedim.

Çalışanın yeni pazarda var olabilmesi ,tam ve etkin bir bilgi sahibi olması (sektör ve yapılan iş bilgisi) diğer yandan tüm bunları pazarda etkin bir şekilde pazarlama kapasitesinin varlığı ile olur.Bu faktörleri sağlandıktan sonra duygusal zeka en önemli ayraç olacaktır.Çünkü proje bazlı çalışmak ve sürekli iş yaratabiliyor ve tercih edilebiliyor olmak takım elemanı olmakla mümkündür..Aynı zamanda uzaktan yürütülen işlerde hem yazım hemde konuşma dili çok önemlidir, yani üslup.Projeyi birlikte yürütme uyum sağlama ,esneklik, empati anlayış ve bir amaç için birleşebilmeyi sağlayacak diğer özellikleride zorunlu hale getirir.

Bu durumda yeni dünyada "iş gören" oldukça donanımlı ve IQ ve EQ su yüksek olan özgüvenli bir çalışan olmalıdır.

Tüm bunlar tercihte ön sıralarda yer almak için gereklidir.Çünkü iş dünyasında arz çok talebin dar olduğu yeni bir döneme giriyoruz.

Tüm bu özellikleri kullanabilmemiz için ise sevdiğimiz ve yetenekli olduğumuz alanlara

yönelik çalışmamız işimizi kolaylaştıracaktır.

Şimdi size soruyorum, yeni normal çalışanı ,"iş göreni" olmaya hazır mısınız ?

Ya da kendinizi ne kadar zamanda hazırlayabilirsiniz ?
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page