top of page

KÜRESELLEŞME..Küreselleşme modern dünya için kaçınılmaz bir sondur. İnsanlık tarihi incelendiğinde küreselleşme eski çağlarda savaşlarla başlamıştır. Uzak diyarlardaki savaşlara giden askerler savaştığı ülkelerde yıllarca kalabilmekteydiler. Bu noktada o ülkelerin dillerinden, adet ve göreneklerinden hatta yemeklerinden etkilendiler. Daha sonraki çağlarda gemi ile yapılan seyahatler ve yeni kıtaların keşifleri küreselleşmeyi tüm dünya üzerine yaymıştır. Gemi ile yapılan ticaret ile dünyanın her yerine mal ve insan taşınmıştır. Devamında , James What’ın buhar makinasını icadı ve endüstri devrimi ile birlikte globalleşme farklı bir platforma taşınmıştır. İcad edilen buhar makinaları trenlerde, gemilerde kullanılmaya başlanmıştır. Gelişmeler bununla da kalmadı, otomobilin keşfi ,fosil yakıtların kullanılmaya başlanması ve uçağın icadı taşımacılık sektöründe önemli bir dönüm noktası daha yarattı. İnsanların hızlı kolay taşınması farklı ülke ve kıtalara ihtiyaç ziyaretleri dışında turizmi de getirmiştir. Sadece yük ve eşya taşıma değildi artık yapılan. Turistik ziyaretler, keyfi geziler ve iş gezileri arttı. Farklı ülkelere giden insanların sayısının artışı ile insanların etkileşimi de artmıştır. 20. yüzyılda ülkeler artan oranda birbirlerinden mal almaya ve satmaya başlamıştır yani ihracat ve ithalat artmıştır. Artık iktisatta kullandığımız arz ve talep sadece ülke içinde değil, uluslar arası platformda da geçerliliğe kavuşmuş ve ülkeleri etkiler olmuştur. Örneğin kahve ihraç eden Brezilya’da, o sene kahvenin az olması ve ihracatın azalması dünya çapında kahve fiyatlarını arttırmaktadır. Çünkü artık tüm ülkeler kahve tüketicisi haline gelmiştir. Örneğin Starbucks, Cafe Nero gibi global perakende kahve satan şirketler dünya çapında yayılmış ve kahve tüketimi dünya çapında artmıştır.

20. yüzyıl sonlarına doğru geldiğimizde ulaşım araçları haricinde radyo, televizyon ve bilgisayarın icadı gitgide dünyayı düşünülenin ötesinde globalleştirmiştir.

Ya globalleşen şirketler; ülkeler ya da yatırımcılar kendi ülkeleri dışında firmalara yatırım yapmaya çoktan başlamışlardır. Örneğin Bir alman şirketi, Türkiye’ye gelerek yatırım yapmış, firma satın almış ya da ortak olmuştur. Japon firması ,İsviçrede bir firmaya ortak olabilmiştir.

Dünya genelinde etkileşim sadece firma üzerinden devam etmemiştir. Bunun dışında firmalar ve bireyler dünya borsalarındaki şirketlerden hisse senedi almaya satmaya da başlamışlardır eş zamanlı olarak. Bu durumda dünyadaki yatırım yapılan şirketlerin hisse senedi fiyatlarının düşmesi ve yükselmesi bu hisse senedini elinde tutan dünyadaki tüm insanları ya da şirketleri alakadar eder olmuştur.

Evet çok yakın geçmişe geldiğimizde ise, akıllı telefonların icadı, geliştirilmesi ve yaygın kullanımı küreselleşmeyi iyice genişletmiştir. İnsanların cep telefonunu ile yapabilecekleri adeta sınırsız hale gelmiştir. Artık ilgilenmeleri halinde insanlar, dünyada neler olup bittiğini rahatlıkla bilmektedir. Amerikan başkanının attığı tweetlerden herkes rahatlıkla haberdar olabilmektedir. Devlet adamlarını f ilm yıldızlarını sosyal medya üzerinden izlemek son derece kolaydır. Sanal müze ziyareti yapabildiğimiz gibi, cep telefonumuz üzerinden online eğitim almamızda mümkündür. Bunu yapabilmek için sadece cep telefonu ve internet hattından başka ilave teknik altyapıya ihtiyacımız yoktur.

Şu anda bitmeye çok yakın olan 2020 yılına geldiğimizde yaşanan korona salgını, farkında olsak da olmasak da globalleşmeyi arttırmıştır. Mevcut ülkemizde yaşayarak ya da evimizde oturarak dünyanın her yerinden eğitim alma şansına sahibiz. İlave olarak

evimizde oturarak çok yakında dünyanın herhangi yerinde iş sahibi olmamız mümkün.

Hep teknolojiden, ulaşımdan ekonomiden bahsettik ya 1995 sonrası doğan Z kuşağı çocukları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlar ilk global kuşak teknoloji ile doğan çocuklar. Şimdilerde üniversite çağına gelmiş olan bu nesil, doğdukları andan itibaren cep telefonu ve bilgisayar kullanıyorlar. Daha çocukken bilgisayar oyunları ile birlikte çoktan küreselleştiler bile.

Z kuşağı, oyunlar vasıtasıyla dünyanın her yerinden yaşıtları ile kaynaştılar. Meksikalı, Rus, Arap, Norveçli, Amerikalı, Alman ….çocuklarla birlikte bilgisayar oyunu oynuyorlar. Aralarında ise ağırlıklı ingilizceyi kullanıyorlar. İngilizce teknolojinin ve dünyanın dili oldu çoktan. Bu jenerasyon en az iki dil bilecek ve kolaylıkla kullanabilecekler.


Sonuç olarak ,küreselleşme insanlık tarihi incelendiğinde kaçınılmazdı ve daha da bitmedi devam ediyor. Küreselleşmeyi kabul etmek ve uyum sağlamaktan başka çaremiz yok. Yapılması gereken en önemli şey ise teknolojiye uyum sağlamak ve kendi değişimimizi ve adaptasyonumuzu gerçekleştirmektir.

.
Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page